Zakończenie projektu

Staże zostały zakończone, zakończyła się również realizacja projektu. Od naszych Beneficjentów otrzymaliśmy kserokopię umów o pracę. Pracę po zakończonym projekcie „Pomocna dłoń – poradnictwo, szkolenia i praktyka przeciw wykluczeniu" znalazło 30 osób 20 kobiet i 10 mężczyzn. Gratulujemy i cieszymy się bardzo, że udział w projekcie pomógł tym osobom uwierzyć we własne możliwości i otworzył przed nimi szanse na pozytywne zmiany w życiu. Otrzymanie pracy było głównym priorytetem uczestniczek i uczestników projektu i tym bardziej jest nam miło, że nasz projekt do tych pozytywnych zmian się przyczynił.

Kontynuacja staży - aktualizacja

Kontynuuje staże 6 osób 3K i 3 M, którzy dostali zgodę IP na wydłużenie stażu o 1 miesiąc. Staże przebiegają prawidłowo.

Zakończenie stażu przez osoby z czwartej edycji

Zakończyła staże część osób z ostatniej czwartej edycji. Wszystkie osoby przyniosły wypełnione dokumenty stażowe oraz pozytywną opinię pracodawcy po zakończeniu odbywania stażu.

Wydanie zaświadczeń - sierpień

Zostały wydane stażystom, którzy zakończyli staże w sierpniu zaświadczenia o odbytym stażu. 7 stażystów po zakończonych w sierpniu stażach przyniosło kserokopię umowy o pracę. Mamy nadzieję, że część stażystów, którzy kontynuują staż do końca września również takie umowy otrzyma. Na dzień 10.09.2014 r. 26 uczestniczek i uczestników projektu „Pomocna dłoń – poradnictwo, szkolenia i praktyka przeciw wykluczeniu" otrzymało umowę o pracę. Gratulujemy.

Wydłużenie stażu

Otrzymaliśmy zgodę na wydłużenie stażu o 1 miesiąc dla 7 Beneficentów Ostatecznych. Cieszymy się, że podczas tego dodatkowego miesiąca nasi stażyści zwiększą swoje kompetencje w wykonywanym zawodzie i nabędą nowe umiejętności, tym samym wzrosną ich szanse na otrzymanie pracy.