Staże zawodowe cd.

05.06.2014 r.
W czerwcu kontynuują staże Beneficjenci III i IV edycji projektu. Staże są monitorowane przez asystentkę koordynatora. Podczas monitoringu wyrażane są pozytywne opinie o naszych stażystach, którzy dobrze wykonują swoje obowiązki i sprawdzają się na zajmowanych stanowiskach.

Staże zawodowe

01.05.2014 r.
W maju 22 BO ostatniej IV edycji projektu rozpoczęło 4 miesięczne staże zawodowe. Zostały podpisane umowy stażowe z pracodawcami. Beneficjenci podjęli staże zgodnie z kierunkiem ukończonego szkolenia wg potrzeb. 31 maja zakończyło przedłużony staż 5 BO z drugiej edycji projektu. Wszystkie te osoby otrzymały umowy o pracę (1 w formie umowy zlecenia) w instytucjach w których staż odbywały. Osoby były bardzo zadowolone z szansy na nową drogę zawodową jaką uzyskały dzięki przystąpieniu do projektu. Cytat P. Agnieszki, która napisała podziękowanie w formie mailowej „Projekt Pomocna dłoń- poradnictwo, szkolenia i praktyka przeciw wykluczeniu bardzo pomógł mi w otwarciu nowej drogi zawodowej. Przez szkolenie z księgowości i szkolenie komputerowe mogłam odbyć staż na stanowisku asystenta ds. księgowości w jednostce budżetowej, 6-cio miesięczna praktyka pozwoliła mi dokładnie opanować system ewidencji księgowej w urzędzie, co zaprocentowało tym, iż dostałam pracę po odbyciu stażu. Jestem bardzo wdzięczna firmie Danmar Computers, a szczególnie pracownikom projektu za bardzo indywidualne, życzliwe i miłe podejście do każdego uczestnika kursu. Chciałabym wyrazić pozytywną opinię dla wszystkich szkolących i organizatorów projektu”.

Rozpoczęcie staży zawodowych dla BO IV edycji projektu

W kwietniu 4 BO z ostatniej IV edycji projektu rozpoczęli staże zawodowe. Pozostałe osoby rozpoczną staże w miesiącu maju.

Szkolenia zawodowe wg potrzeb

01.04.2014 r.
W kwietniu dwie beneficjentki z ostatniej IV edycji projektu rozpoczęły szkolenia zawodowe wg potrzeb Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej. Kontynuowane są szkolenia: Prawo jazdy kategorii C plus kwalifikacja wstępna przyspieszona, Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC oraz Operator wózka widłowego z obsługą magazynu. Wszystkie szkolenia zakończą się w kwietniu.

Zakończenie staży dla BO II edycji projektu

Zakończyły się staże zawodowe dla 15 BO II edycji projektu. Wszyscy beneficjenci dostarczyli opinię pracodawcy i zaświadczenie o odbyciu stażu. 7 Beneficjentów kontynuuje staże.