Szkolenia zawodowe wg potrzeb dla IV edycji projektu

W marcu rozpoczęliśmy szkolenia zawodowe wg potrzeb dla BO ostatniej edycji projektu. Beneficjenci IV edycji wybrali następujące szkolenia.
- Specjalista ds. księgowości, kadr i płac
- Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
- Operator wózka widłowego z obsługa magazynu
- Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
- Prawo jazdy kategorii C z kwalifikacją wstępną
Szkolenia są kontynuowane.

Rozpoczęcie staży zawodowych dla III edycji projektu

W marcu Beneficjenci III edycji rozpoczęli staże zawodowe u pracodawców. Staż rozpoczęło 23 osoby. Wszyscy dostarczyli podpisane umowy stażowe i uzupełniony załącznik z programem stażu.

Szkolenia zawodowe wg potrzeb dla III edycji projektu

Kontynuowane są szkolenia zawodowe wg potrzeb dla beneficjentek i beneficjentów III edycji projektu. Realizowane są następujące szkolenia;
- Wózki widłowe z obsługą magazynu
- Obsługa biura/sekretariatu
- Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
- Prawo jazdy kategorii C wraz z kwalifikacją.

Kontynuacja staży

Kontynuowane są 4 miesięczne staże zawodowe u pracodawców dla BO drugiej edycji projektu. Na stażu mamy 22 osoby. W ostatnim dniu miesiąca stażyści dostarczą uzupełnione za miesiąc luty listy obecności oraz potwierdzenie odbycia stażu.

Szkolenia ICT dla IV edycji projektu

Rozpoczęły się szkolenia ICT dla grupy VII I VIII grupy ostatniej IV edycji projektu. Dwie grupy uczestników zrealizują 48 godzinne szkolenie z zakresu obsługi programu MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internetu i poczty elektronicznej. Po zakończonym szkoleniu Beneficjenci otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia. Jedna osoba z IV edycji nie rozpoczęła szkoleń ICT ponieważ otrzymała pracę. Kontynuowane są spotkania z coachingu indywidualnego oraz indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym.