Kontynuacja staży zawodowych dla BO II edycji projektu

26.01.2014 r.
Kontynuowane są 4 miesięczne staże zawodowe dla 22 Beneficjentek i Beneficjentów z drugiej edycji projektu. Na koniec miesiąca BO dostarczą uzupełnioną listę obecności wraz z potwierdzeniem odbycia stażu za miesiąc styczeń.

Poradnictwo psychospołeczne dla IV edycji projektu

09.01.2014 r.
W styczniu rozpoczęliśmy poradnictwo psychospołeczne dla BO IV ostatniej edycji projektu. Beneficjentki i beneficjenci odbywają spotkania indywidualne z coachem i doradcą zawodowym. Odbyło się również jedno spotkanie z coachingu grupowego dla grupy 7.

Zakończenie I edycji

02.01.2014 r.
Zakończyła się pierwsza edycja projektu „Pomocna dłoń – poradnictwo, szkolenia i praktyka przeciw wykluczeniu”. Wszyscy uczestnicy tej edycji podnieśli swoje kwalifikacje. W trakcie trwania projektu 4 osoby otrzymały pracę. Mamy nadzieję, że poprzez udział w naszym projekcie dzięki któremu BO zdobyli wiedzę oraz doświadczenie liczba osób, które znalazły zatrudnienie zwiększy się.

Szkolenia zawodowe dla BO III edycji projektu

07.01.2014 r.
Rozpoczęły się szkolenia zawodowe wg potrzeb dla beneficjentek i beneficjentów III edycji projektu. Realizowane są następujące szkolenia;
- Specjalista ds. księgowości, kadr i płac
- Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
- Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
- Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
- Prawo jazdy kategorii C wraz z kwalifikacją.

Zakończenie staży dla BO z pierwszej edycji

31.12.2013 r.
Zakończyły się 4 miesięczne staże zawodowe dla BO pierwszej edycji projektu. Wszyscy stażyści dostarczyli podpisane dokumenty stażowe w tym opinie pracodawcy po zakończonym stażu. Opinie zostały wystawione pozytywnie co daje nam satysfakcję, że stażyści wywiązali się jak należy ze swoich obowiązków. Mamy nadzieję, że przynajmniej część naszych stażystów otrzyma pracę.