Rekrutacja do IV edycji projektu

20.12.2013 r.
Trwa rekrutacja do ostatniej czwartej edycji projektu. Zainteresowanie osoby zapraszamy do składania wypełnionej i podpisanej ankiety zgłoszeniowej. Rekrutacja będzie zakończona w styczniu. Do ostatniej edycji wyłonimy 24 osoby.

Kontynuacja staży i pierwszy sukces

06.12.2013 r.
Kontynuowany jest ostatni miesiąc stażu do BO z pierwszej edycji projektu. Jako sukces możemy odnotować, że podczas stażu jedna z naszych beneficjentek otrzymała umowę o pracę w instytucji w której ten staż odbywała.

Rozpoczęcie staży zawodowych II edycji projektu

01.12.2013 r.
Rozpoczęły się 4 miesięczne staże zawodowe dla 22 Beneficjentek i Beneficjentów z drugiej edycji projektu. Staże zostały wybrane zgodnie z przeprowadzonym IPD oraz szkoleniami wg potrzeb. Beneficjenci dostarczyli podpisane umowy stażowe. Staże są kontynuowane.

Rozpoczęcie szkoleń ICT dla III edycji projektu

02.12. 2013 r.
Rozpoczęły się szkolenia z ICT dla grupy V i VI z trzeciej edycji projektu. BO na 48 godzinnym szkoleniu zapoznają się z obsługą programu MS Word, MS Excel, MS Power Point ,Internetu i poczty elektronicznej. Na zakończenie szkolenia BO uzupełnią test wiedzy oraz otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia.

"Pomocna dłoń" trafia w potrzeby uczestników

07.11.2013 r.
Projekt „Pomocna dłoń” cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem co nas bardzo cieszy i dowodzi, że właśnie takiej, kompleksowej pomocy oczekują osoby bezrobotne z Podkarpacia. Do tej pory do projektu przystąpiły już 72 osoby, a cały projekt przewiduje objęcie wsparciem 96 osób, zatem jeszcze 24 osoby będą mogły być uczestnikami/uczestniczkami projektu.

Ostatnia edycja projektu rozpocznie się w styczniu 2014. A rekrutacja jest ciągła, więc cały czas przyjmowane są zgłoszenia. Mamy ich już całkiem sporo.

Tak duże zainteresowanie projektem pokazuje, że nasz projekt jest potrzebny i celnie odpowiada na potrzeby i oczekiwania osób bezrobotnych zamieszkujących tereny wiejskie.