Rozpoczęcie szkoleń ICT

09.09. 2013 r.
Rozpoczęły się szkolenia ICT dla Beneficjentek i Beneficjentów II edycji projektu. Dwie grupy uczestników zrealizują 48 godzinne szkolenie z zakresu obsługi programu MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internetu i poczty elektronicznej. Po zakończonym szkoleniu Beneficjenci otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia. Dwie osoby z II edycji nie rozpoczęły szkoleń ICT ponieważ otrzymały pracę.

Zajęcia szkoleniowe z "coachingu grupowego" II edycji projektu

5/6.09.2013 r.
W dniach 5 i 6 września odbyły się zajęcia szkoleniowe z „coachingu grupowego” dla grupy 3 i 4 II edycji projektu. W trakcie podsumowania spotkań indywidualnych uczestnicy i uczestniczki dzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi minusów i plusów tych zajęć. Wypowiedzi jakie się pojawiały to m.in.: „Irytacja w momencie małego niepowodzenia”; „Odkryłam swoje wady”, „Nie mam złych opinii o tych spotkaniach”; „Minusów nie ma ponieważ taki kurs powinien trwać dłużej, bo było bardzo fajnie”; „Motywacja do działania”; „Lepsze poznanie swoich wad i zalet”; „Zwiększenie samooceny”; „Jestem bardziej ufny w stosunku do ludzi”; „Uwierzyłam w siebie”; „Zrozumiałam lepiej siebie”; „Otworzyłam się na ludzi”; „Zdobycie większej samodyscypliny, żeby pogodzić obowiązki domowe z zajęciami”; „Zdobycie wiary w siebie w swoje możliwości”; „Lepsze poznanie i akceptacja siebie”; „Dostrzegać pozytywny aspekt w każdej sprawie”; „Poczynienie konkretnych kroków do uzyskania celu”; „Zmiana myślenia – na pozytywne”;
„Wyznaczenie ściśle sprecyzowanego celu do osiągnięcia”.

Kolejny sukces w projekcie

03.09.2013 r.
Odnotowaliśmy kolejny sukces w projekcie – kolejna osoba biorąca udział w jego II edycji dostała pracę! Zachęcamy wszystkich uczestników i uczestniczki obu edycji realizowanych w projekcie do podejmowania wszelkich działań oraz prowadzenia rozmów w miejscach staży o zatrudnieniu. „Jeżeli myślisz, że możesz – masz rację…” jak powiedział Henry Ford. Warto!

Zakończenie indywidulanych spotkań z coachingu

04.09.2013 r.
Zakończona została realizacja spotkań indywidualnych z coachingu. W projekcie przewidziane zostało po 6 godzin dla każdej uczestniczki/uczestnika. Spotkania były realizowane według indywidualnych harmonogramów w trybie 2 razy po 3 godziny lub 3 razy po 2 godziny. Każda osoba biorąca w nich udział miała możliwość pracy z ciachem nad wyznaczonymi przez siebie celami w zakresie wprowadzania zmian w swoim życiu w wybranych obszarach np. zwiększenia umiejętności interpersonalnych, zmiany negatywnych nawyków myślowych, podnoszenia samoświadomości, weryfikacji planów dot. znalezienia pracy, symulacji rozmowy kwalifikacyjnej, zmiany swojego nastawienia do konkretnej sytuacji lub osoby, podniesienia poczucia własnej wartości i wielu innych ściśle związanych z indywidualną sytuacją każdej osoby i jej/jego potrzeb.

Rozpoczęcie staży zawodowych pierwszej edycji projektu

01.09.2013 r.
Rozpoczęły się czteromiesięczne staże zawodowe dla 22 Beneficjentek i Beneficjentów pierwszej edycji projektu. Staże zostały wybrane zgodnie z przeprowadzonym IPD. Beneficjenci dostarczyli podpisane umowy stażowe. 2 osoby nie podjęły stażu ponieważ jedna otrzymała pracę, jedna podjęła studia dzienne.