Podsumowanie szkoleń pierwszej edycji projektu

30.08. 2013 r.
Zostały zakończone szkolenia zawodowe wg potrzeb dla Beneficjentek i Beneficjentów pierwszej edycji projektu. Zrealizowano następujące szkolenia.
1. Prawo jazdy kategorii C plus kwalifikacja wstępna przyspieszona – 3 osoby.
2. Prawo jazdy kategorii E/C z kwalifikacją wstępną okresową – 1 osoba.
3. Kwalifikacja wstępna – 1 osoba.
4. Kwalifikacja wstępna przyśpieszona – 1 osoba.
5. Szkolenie okresowe kategorii C – 1 osoba.
6. Wózki widłowe z obsługą magazynu – 1 osoba.
7. Specjalista ds. księgowości, kadr i płac – 7 osób.
8. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 6 osób.
9. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC – 1 osoba.
10. Masaż tkanek głębokich - 1 osoba.

Pierwszy sukces w projekcie

20/21.08.2013 r.
Odnotowaliśmy pierwszy sukces w projekcie – dwie osoby biorące udział w obu edycjach projektu otrzymały propozycję pracy i podjęły ją. To jest bardzo dobra wiadomość dla pozostałych uczestników i uczestniczek. Zachęcamy do tego aby iść w ślady tych dwóch osób. Powodzenia!

Spotkania z doradcą

02.08.2013 r.
Rozpoczęły się indywidualne spotkania z doradcą realizowane dla kolejnych 24 osób biorących udział w II edycji projektu. Spotkania te dotyczą pracy z doradcą nad weryfikacją doświadczeń i umiejętności zawodowych oraz opracowania Indywidualnych Planów Działań mających na celu znalezienie pracy.

Szkolenia z "coachingu grupowego"

05/06.08.2013 r.
5 i 6 września br. odbyły się zajęcia szkoleniowe z „coachingu grupowego” w II edycji projektu dla uczestniczek i uczestników z 3 i 4 grupy. Na tych zajęciach osoba prowadząca wyjaśnia zasady coachingu, omawia poszczególne elementy sesji, podaje przykłady pytań coachingowych. Uczestnicy i uczestniczki mówią o swoich oczekiwaniach i potrzebach oraz mają przestrzeń do zadawania pytań i wyjaśniania swoich wątpliwości.

Szkolenia z II edycji projektu

29.07.2013 r.
Od 5 sierpnia br. rozpoczynają się zajęcia w II edycji projektu. Spotkania z uczestnikami i uczestniczkami projektu rozpoczyna Coaching grupowy w terminach: 5.08. dla trzeciej grupy i 06.08. dla czwartej grupy. Kolejne dwa dni szkoleniowe z coachingu grupowego zaplanowane zostały we wrześniu w dniach 5 i 6. Coaching indywidualny rozpocznie się od 8 sierpnia według ustalonych indywidualnych harmonogramów. Dla każdej osoby przewidziano 6 godzin (średnio po dwa spotkania). Doradztwo indywidualne realizowane będzie równolegle do coachingu indywidualnego w sierpniu i wrześniu.