Planowane szkolenie według potrzeb

22.07.2013 r.
Z końcem lipca planowane jest rozpoczęcie zajęć szkolenia zawodowego według potrzeb pn.: „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych”.

Rozpoczęcie kolejnych szkoleń zawodowych

15.07.2013 r.
Rozpoczynają się kolejne szkolenia zawodowe według potrzeb. Zajęcia – według harmonogramów przekazanych uczestniczkom i uczestnikom – będą odbywały się w ramach szkolenia pn.: „Specjalista ds. księgowości, kadr i płac”, „Operator obrabiarek numerycznych (CNC)”, „Operator wózków widłowych”, „Prawo jazdy kat. C/C + E + kwalifikacje”.

Druga edycja projektu Pomocna Dłoń

Przy ciągłej rekrutacji w projekcie, z każdą kolejną edycją odbywa się weryfikacja ankiet zgłoszeniowych. Aktualnie trwa weryfikacja wszystkich złożonych do biura projektu (osobiście i e-mailem) ankiet do drugiej edycji projektu. Informacje o zakwalifikowaniu będą przekazywane telefonicznie od 19 lipca br. osobom, które do tej pory zgłosiły udział w projekcie.

Uwaga: ważne jest spójne i kompleksowe wypełnienie ankiety zgłoszeniowej oraz załączenie zaświadczenia z właściwego PUP i/lub zaświadczenia o korzystaniu z pomocy społecznej (kryteria dodatkowe).

W oparciu o założenia wniosku aplikacyjnego projektu brane są pod uwagę:

  1. Kryteria formalne tj. zamieszkanie na obszarach wiejskich województwa podkarpackiego i bycie osobą zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zamieszkania PUP;
  2. Kryteria dodatkowe (patrz dokumenty rekrutacyjne, w szczególności ankieta zgłoszeniowa i oświadczenia);
  3. Kolejność zgłoszeń.

Szkolenia według potrzeb

08.07.2013 r.
Sukcesywnie realizowane są szkolenia zawodowe według potrzeb. Obecnie odbywają się zajęcia dwóch szkoleń tj.: „Masaż tkanek głębokich” i „Kwalifikacje okresowe – przewóz rzeczy”.

Realizowanie szkoleń zawodowych według potrzeb

01.07.2013 r.
Sukcesywnie realizowane są szkolenia zawodowe według potrzeb. Na podstawie spotkań indywidualnych z doradcą, rozmów i wypełnianych ankiet uczestniczki i uczestnicy zgłosili zapotrzebowanie na kilkanaście różnych szkoleń zawodowych. Weryfikując możliwości podkarpackiego rynku i jego firm szkoleniowych dokonujemy najlepszych z możliwych wyborów wykonawców szkoleń. Informacje o terminach, miejscach i czasie trwania kierowane są indywidualnie do każdej uczestniczki i uczestnika projektu telefonicznie.