Czwarty miesiąc stażu - aktualizacja

Trwa czwarty miesiąc stażu dla 22 Beneficjentów Ostatecznych ostatniej IV edycji projektu. Stażyści dobrze wypełniają powierzone im na stażu obowiązki. Będziemy prosić o zgodę na przedłużenie stażu o 1 miesiąc dla grupy naszych stażystów.

Zakończenie stażu przez trzy osoby

Zakończyły staże 3 Beneficjentki, które rozpoczęły staż w miesiącu kwietniu. Jedna z nich otrzymała umowę o pracę, druga Beneficjentka ma podpisać umowę z początkiem października. Gratulujemy.

Staże zawodowe - kontynuacja

W miesiącu lipcu staże zawodowe kontynuują Beneficjentki i Beneficjenci z ostatniej IV edycji projektu. Staże są monitorowane przez asystentkę koordynatorki. Podczas rozmów z pracodawcami stażystek i stażystów wyrażane są pozytywne opinie odnośnie ich pracy na stażu . Pracodawcy postrzegają stażystów jako osoby zaangażowane w pracę, kreatywne, zdyscyplinowane. Są duże szanse, że część stażystów po zakończeniu stażu podpisze umowę o pracę w firmie w której staż odbywa.

Staże zawodowe - aktualizacja

Kontynuują również przedłużone staże Beneficjentki i Beneficjenci z trzeciej edycji projektu – 5 osób. Stażyści podczas przedłużonego stażu zdobędą większe doświadczenie, a tym samym wzrosną ich szanse na otrzymanie pracy.

21 osób kończy staże

30.06.2014 r.
W ostatnim dniu czerwca zakończyło staże 19 osób z trzeciej edycji projektu oraz dwie osoby, które miały przedłużony staż z drugiej edycji projektu. Mamy nadzieję, że wszystkie te osoby po zakończonych stażach będą mieć większe szanse na otrzymanie pracy.