Zwrot kosztów dojazdu

27/28.06.2013 r.
W biurze projektu odbywają się wypłaty zwrotów kosztów dojazdu na działania zadania 1 tj. coaching grupowy, doradztwo indywidualne, coaching indywidualny oraz zwrot kosztów nad osobami zależnymi oraz zwroty kosztów dojazdu na szkolenie ICT (zadanie 2). Wszystkie ww. zwroty odbywają się na podstawie złożonych oświadczeń z załączonymi biletami, indywidualnymi wnioskami oraz na podstawie weryfikacji list obecności.

Zakończenie zajęć z coachingu grupowego

20/21.06.2013 r.
Zakończyły się zajęcia z coachingu grupowego (całodniowe szkolenie) dla pierwszej i drugiej grupy I edycji projektu. W ramach podsumowania uczestniczki i uczestnicy projektu mówili na zajęciach o plusach i minusach swojego udziału w zadaniu 1.
Podsumowując: udział w coachingu grupowym, doradztwie indywidualnym i coachingu indywidualnym – jako minusy – zawierał m.in. takie wypowiedzi jak: „za mało czasu”, „zbyt szybko”, „zupełnie nowe doświadczenie”, „potrzebowałam się przyzwyczaić”, „za dużo pytań na raz”. Jako plusy pojawiły się m.in. następujące wypowiedzi: „pomogło mi uporządkować moje cele zawodowe i życiowe”, „poszerzyło moją świadomość”, „pozwoliło zrozumieć i „zobaczyć” moje sprawy w innym świetle”, „to nowe i pożyteczne doświadczenie dla mnie”.

Pierwsze spotkania dotyczące coachingu

06/07.05.2013 r.
Zakończyły się pierwsze spotkania dot. coachingu grupowego dla pierwszej i drugiej grupy uczestniczek i uczestników pierwszej edycji projektu. Na tych spotkaniach, w formie szkolenia od 8.30 do 15.30 osoby biorące udział w projekcie dowiedziały się z wprowadzenia do coachingu o tym czym jest ta metoda pracy i o jej podstawowych zasadach (patrz zakładka „COACHING”); wykonały pierwsze podstawowe ćwiczenie pt.: „Koło życia”; poznały zakres i zasady zarządzania zasobami własnymi i uzyskały podstawy wiedzy dotyczącej budowania Poczucia Własnej Wartości (PWW).

Zakończenie zajęć z doradztwa i coachingu indywidualnego

19.06.2013 r.
Zakończyły się zajęcia z doradztwa i coachingu indywidualnego pierwszej edycji projektu. Łącznie odbyło się 96 godzin doradztwa i 144 godziny coachingu indywidualnego. Spotkania były realizowane według indywidualnych harmonogramów ustalanych na bieżąco z uczestniczkami i uczestnikami projektu. Korzyści z takich spotkań to: weryfikacja ścieżki zawodowej, weryfikacja dotychczasowych kwalifikacji i życiorysu, wybór szkolenia zawodowego według potrzeb, przemyślenie celów i planów, weryfikacja i wytyczne do zmian trudnych sytuacji, poszerzenie świadomości w zakresie wartości, umiejętności, relacji interpersonalnych, ważnych kwestii oraz postrzegania różnych sytuacji życiowych i zawodowych.

Rozpoczącie indywidualnych spotkań z doradcą i coachem

01.05.2013 r.
Rozpoczęły się indywidualne spotkania z doradcą i coachem, realizowane według uzgadnianych, indywidualnych harmonogramów. W celu dobrego przygotowania się do takich spotkań warto zabrać na spotkanie z doradcą swój życiorys, a na spotkanie z coachem przemyśleć swój plan na dane spotkanie. W obu przypadkach każde spotkanie-rozmowa jest tym skuteczniejsze i efektywniejsze im bardziej jest przygotowana/przygotowany uczestniczka/uczestnik projektu.