COACHING A ZMIANA

„Powiedź mi, a zapomnę,

Pokaż mi, a zapamiętam,

Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”

Konfucjusz

Czym jest zmiana?

Według słownika zmiana to przejście jakiejś cechy albo rzeczy w inną. W zarządzaniu zmianą – pokrótce – mówi się o tym, że jest to:

-      każda istotna modyfikacja jakiejś części organizacji (R.W. Woodman);

-      zmiana organizacyjna może dotyczyć każdego aspektu organizacji i może pociągnąć za sobą skutki daleko wykraczające poza obszar, w którym się odbywa (W. Pasemore)

-     to przekształcenie istniejącego układu wg ustalonych procedur przemieniające równocześnie rezultaty tego przekształcenia ukierunkowane przez celowość działań organizacji (E. Masłyk-Musiał).

Zarządzanie zmianą to komplementarne do samej zmiany działania i techniki wspierające proces zmiany, których celem jest akceptacja zmiany w organizacji (Roman Wendt). Zarządzanie zmianą jest procesem. Nie przebiega według gotowych schematów i prowadzi do rezultatów, które nie są do końca określone, ponieważ zachodzą w zespole ludzkim, np. jednym z czynników zaburzającym przebieg procesu jest opór pracowników wobec zmiany.

Co powyższe informacje mają wspólnego z coachingiem jako metodą pracy?

Po pierwsze – coach pracuje z klientem tylko i wyłącznie nad tym czego chce klient lub co dla niego/dla niej jest najważniejsze/ważne w celu dokonania….. zgadnijcie?..... dokładnie tak! ZMIANY w życiu klienta.

Po drugie – jest to proces, w którym używa się różnych narzędzi i technik natomiast nie ma jednego schematu.

Po trzecie – proces zmian zaczyna się na sesji coachingowej, a kończy się…… w życiu klienta w danym, najlepszym dla niego/dla niej momencie. Co oznacza, że nie ma z góry przewidzianego czasu trwania. Jeden człowiek może mieć większą determinację i motywację we wdrożeniu zmiany np. swojego postępowania w ważnej dla niego/dla niej relacji interpersonalnej i dokonać zmiany w ciągu dwóch tygodniu. Innej osobie podobna zmiana może zająć np. trzy miesiące.

Po czwarte – opór nas jako ludzi wobec wszelkich zmian, nawet tych najbardziej pożądanych.

OKNO ZMIAN

Każda zmiana (np. wyjście z domu, powrót do pracy, świadome używanie technik komunikacji interpersonalnej tj. „komunikatu ja”, informacji zwrotnej) wpływa na nasze interakcje społeczne. Zwiększa lub zmniejsza naszą motywację. Związana jest z naszym  stanem emocjonalnym lub od niego zależy. Wpływa na nasz poziom akceptacji sytuacji, w której się znaleźliśmy.

Jeden z modeli zmiany ma następujący schemat:

Nasza Postawa  zmienia się zgodnie z 4 fazami zmian:

FAZA 1: Zaprzeczanie

W fazie zaprzeczania człowiek nie wierzy w realność  zmiany i w to, że zmiana faktycznie ma miejsce. W rezultacie może zachowywać się tak, jakby nie zamierzał się zmieniać. Odsuwa od siebie myśl o zbliżającej się zmianie. W fazie zaprzeczania koncentruje się na tym co dzieje się poza nim, ignorując własne reakcje, ponieważ jest przywiązany do przeszłości.

FAZA 2: Opór

W fazę oporu człowiek wchodzi w chwili, gdy nie może już dłużej zaprzeczać realności zmian  i odkrywa, że zmiana rzeczywiście nastąpi. Najczęściej pojawiające się wówczas emocje to złość, niepokój  o przyszłość, doświadczanie niepewności i zwątpienia w siebie. W fazie oporu może czuć się niezdolny do zmiany, stąd opór w uczestniczeniu w niej.  Jest wciąż jeszcze przywiązani do przeszłości, do wygodnych nawyków, ale jednocześnie,  odkrywa wiele nieprzyjemnych uczuć i reakcji na zagrożenie związane ze zmianą. U schyłku fazy oporu osiąga punkt akceptacji: zaczyna uwalniać się od przeszłości i zastanawiać się, jak może osobiście tą  zmianę  wykorzystać.

FAZA 3: Eksperymentowanie, poszukiwanie

W fazie eksperymentowania zaczyna działać: uczy się nowych rzeczy i decyduje, jak zachować się w obliczu zmiany. To moment, w którym przestaje kwestionować  zmianę i zaczyna pytać jak sprostać wyzwaniu. To okres konstruktywnego zamieszania, planowania  i powtórnego rozważania, uczenia się i podejmowania prób działania w odmienny sposób. W fazie eksperymentowania nadal jest skoncentrowany na sobie, ale próbuje kierować swą uwagę ku przyszłości.

FAZA 4: Zaangażowanie

W fazie zaangażowania człowiek osiąga punkt, w którym sam zaczyna decydować, jakie przedsięwziąć działania, aby opanować nowe sposoby funkcjonowania. Odzyskuje swoją dawną produktywność  i poczucie panowania nad sytuacją. Prawdopodobnie też poczuje, że zmianę ma już za sobą.  W tej fazie jest  zorientowany na przyszłość. Działa!.

NA JAKIM ETAPIE ZMIANY JESTEŚ?

Słowo na zakończenie

Każdy człowiek z istoty swej BYCIA Człowiekiem ma marzenia, pragnienia, oczekiwania, potrzeby. Każdy z nas ma swoje wyobrażenia na temat swoich relacji, siebie, innych ludzi, sytuacji, których się spodziewamy lub oczekujemy (np. zatrudnienie). Albert Einstein i Rudyard Kipling (ten od „Księgi dżungli”:) podejrzewani są o autorstwo stwierdzenia: „Głupotą jest powtarzać w kółko to samo i oczekiwać innych rezultatów”. Jeżeli więc chcesz mieć dobre relacje z ludźmi, mieć zdrowe 100% poczucie własnej wartości, mieć lepsze zdrowie, ładniejszą figurę, być sprawniejszym, umieć sobie radzić ze stresem, być bardziej asertywnym, umieć się dobrze zaprezentować, być interesującą osobą, być lepszym pracownikiem/mężem/żoną/rodzicem/siostrą/bratem/przyjacielem/przyjaciółką, mieć lepszej jakości życie (cokolwiek to dla Ciebie oznacza) itd.…… to może czas na zmianę….. ZMIANĘ W TOBIE!

To jest możliwe, choć nie będę udawać ani przed sobą ani przed Wami, że każda zmiana wymaga zaangażowania, wysiłku, czasu i czasem wielu powtórek zanim „wejdzie nam w krew” nowa postawa czy sposób zachowania. Z mojego doświadczenia WARTO!

A! I jeszcze jedna mała kwestia – zmiany w nas i w naszym życiu to proces permanentny i trwający do końca naszego życia. Cóż….. tak już jest.

„Doświadczenie nie jest skutkiem tego, co dzieje się z człowiekiem; jest natomiast skutkiem reakcji człowieka na to, co się z nim dzieje.”
Aldous Huxley 

NAJLEPSZA FORMUŁA SUKCESU 

Według  Anthony’ego Robbinsa

  1. ZDECYDUJ, CZEGO CHCESZ.
  2. PRZYSTĄP DO DZIAŁANIA.
  3. OBSERWUJ, CO SIĘ SPRAWDZA, A CO NIE.
  4. ZMIENIAJ SWOJE ZACHOWANIE DOPÓTY, DOPÓKI NIE OSIĄGNIESZ ZAMIERZONEGO CELU.

Coach