FUNDAMENTALNE ZASADY COACHINGU

Według metodologii Szkoły Coachingu pn.: „The Art and Science of Coaching” realizowanej przez wykładowców, trenerów i coachów the Ericson Collage International we współpracy z Wszechnicą UJ w Krakowie fundamentalne zasady coachingu to:

1. Klient ma już wszystkie zasoby, których potrzebuje do osiągnięcia sukcesu.

2. Wszyscy są OK.

3. Ludzie zawsze podejmują najlepszą decyzję jaka była im dostępna biorąc pod uwagę informacje jakie były im dostępne.

4. Za każdym zachowaniem stoi pozytywna intencja.

5. Zmiana jest nieunikniona.

Jak można rozumieć/interpretować powyższe zasady?

Po pierwsze – Klient ma już wszystkie zasoby, których potrzebuje do osiągnięcia sukcesu.

Każdy Człowiek – bez względu na wykształcenie, pochodzenie, miejsce zamieszkania i doświadczenia zawodowe (lub ich brak) ma potrzebne mu/jej wewnętrzne zasoby wspierające realizację marzeń i planów. Rozumieć należy przez to wiedzę o własnych wartościach, potrzebach, oczekiwaniach, swoich umiejętnościach, planach, zamiarach i wyborach. Pamiętać też potrzebujemy o kondycji psychofizycznej każdej i każdego z nas w danym okresie Życia. To Ty – i tylko Ty – znasz siebie najlepiej na świecie i wiesz o sobie WSZYSTKO. Wiesz co teraz jest dla Ciebie możliwe, co nie jest, do czego jesteś zdolna/zdolny i w jakim kierunku swojego życia osobistego i zawodowego chcesz zmierzać. Jasne, że są ogólne, można napisać – wytyczne do szczęśliwego Życia. Zdrowie, obfitość/bogactwo, praca, poczucie satysfakcji, dobre relacje interpersonalne, realizacja pasji i zainteresowań. I dla każdej Istoty Ludzkiej powyższe może oznaczać całkiem coś innego.

Zdrowie – zależy w jakiej kondycji aktualnie jesteś, w jakim wieku biologicznego w kontekście fizjologii i biochemii Twojego organizmu i w pewnym sensie Twoich odziedziczonych predyspozycji (maksymalnie do 30%). Warto dbać o zdrowie i zmierzać do jego 100%. Dla przypomnienia „trójkątu zdrowia”, który zawiera takie elementy jak: odżywianie, oddech, psychohigienę, relaks i sen. Jeżeli zadbasz o każdy z tych elementów w swoim życiu, będziesz ich świadom/świadoma i podejmiesz wysiłek, dedykując im swoje zaangażowanie…. Gwarantuję, że pełne ZDROWIE jest w twoim zasięgu.

Obfitość/bogactwo – dla jednych to będą środki finansowe, dla innych zasób pomysłów i idei, dla kolejnych – kreatywność, a dla jeszcze innych ilość doświadczeń, nauki, rozwoju czy choćby odwiedzanych i zobaczonych miejsc oraz spotkanych ludzi i odbytych rozmów. To na co zwracasz swoją uwagę to J-E-S-T w Twoim Życiu. To czego Ty dla siebie i swoich najbliższych pragniesz – jest najważniejsze dla Ciebie.

Praca – i w tym obszarze możemy mieć niezliczoną ilość wyborów. Dla niektórych dobra, godna praca to praca powtarzalna, rutynowa, w określonym miejscu i w stałych godzinach. Dla innych – to niezależność, zmienność, możliwość twórczości, dla jeszcze innych – to praca z ludźmi w jej niezliczonych formach i odmianach jak np.: pedagog, nauczyciel, szkoleniowiec, doradca, terapeuta, coach. Ważne – z mojego punktu widzenia – jest to co wybierasz, co dla Ciebie ma znaczenie, do czego masz umiejętności i co kochasz realizując swoje działania zarobkowe dzień po dniu.

Poczucie satysfakcji – i w tym obszarze, ilu ludzi na Ziemi tyle możliwych odmian i podejść. Każdy z nas ma własną, wewnętrzną definicję satysfakcji w każdym ważnym dla człowieka obszarze życia osobistego i zawodowego. Z mojego punktu widzenia – ważne jest, żeby zdawać sobie z tego sprawę, wiedzieć jaką się ma wewnętrzną definicję, czego się pragnie, poszukuje i do jakich zmian – w celu realizacji najlepszej z możliwych wersji swojego Życia – jest się zdolnym. Rozważ….. czego chcesz dla Siebie, dla swojej rodziny, w relacjach z innymi ludźmi. Zastanów się co jesteś zdolny/zdolna dedykować temu (zrezygnować z jakich starych nawyków, przekonań, wzorców, stereotypów). I…… zmieniaj, zmieniaj, zmieniaj dotąd, dopóki nie uznasz, że to co masz w swoim Życiu jest dokładnie tym czego pragniesz. WARTO!

 Dobre relacje interpersonalne – i znowu – zależy od definicji i Twoich wyobrażeń DOBRYCH, EFEKTYWNYCH I ZDROWYCH RELACJI. To na co w kontaktach, znajomościach, przyjaźniach zwracasz uwagę jest Twoje i może być bardzo indywidualne. Rozważ… czego pragniesz, jakie masz w tym zakresie potrzeby, na co zwracasz uwagę, czego oczekujesz od innych i co sam/sama możesz im dać/oferować. Warto inwestować swoje zaangażowanie, swój czas, myślenie i zachowania w dobre, wspierające relacje z innymi ludźmi. Zaczynając od relacji ze Sobą! Jakość i ilość relacji – więzi społecznych ma znaczenie dla lepszego radzenia sobie ze stresem. Rozważ………

Pasje, zainteresowania – każdy z nas ludzi może mieć własne i bardzo unikatowe. Możemy też mieć wspólne zainteresowania z innymi ludźmi (fizyka kwantowa, psychofizjologia stresu, żużel, wychowanie dzieci, historia sztuki, filmy science-fiction itp., itd., że wspomnę tylko o kilku możliwych opcjach/obszarach zainteresowań). Warto w ogóle mieć własne zainteresowania i pasje. Warto je realizować. Warto dzielić się swoją wiedzą w tym zakresie z innymi, chwalić się i doceniać swoje dokonania na tym polu. A może warto też „odgrzebać” zainteresowania z przeszłości. Wrócić do ich realizacji, dać sobie czas i przestrzeń na szukanie informacji, uczenie się, gromadzenie danych (cokolwiek to jest dla Ciebie). Z mojego punktu widzenia – to nas wzbogaca, daje nam zajęcie, czasem organizuje nam czas, a czasem jest powodem do spotkań i rozmów z innymi ludźmi. Pomyśl…. Co jest/może być taką Twoją pasją/zainteresowaniem. I do dzieła!

Po drugie – wszyscy są OK.

Wśród osób żyjących aktualnie na Ziemi jesteś: INDYWIDUALNĄ, UNIKATOWĄ I NIEPOWTARZALNĄ ISTOTĄ LUDZKĄ. Nie ma nigdzie na Świecie takiej samej kobiety/takiego samego mężczyzny jak TY. Tak samo czującej/czującego, z takim samym doświadczeniem, tak samo myślącej/myślącego, z takim samym Życiem jak Twoje. Nie było – nie ma i nigdy nie będzie. To po co i do czego/kogo się porównywać? Oczywiście, że można utrudnić sobie swoje Życie myśleniem w zakresie czego nie mam, a mają inni ludzie lub w czym jestem lepsza/lepszy od tych innych ludzi. Można się porównywać, oceniać, a nawet MARTWIĆ. Pytanie tylko, które warto sobie zadawać może brzmieć: Co mi to daje? Po co? Do czego mnie to motywuje? Jakie mam motywy oceniając, interpretując i porównując siebie i „tych” innych ludzi. CO CI TO DAJE? Bo jeżeli niezadowolenie, poczucie niedoskonałości, umniejszanie swojej wartości – to odpuść. To ślepy zaułek jest. Warto uczyć się od tych, którzy wiedzą więcej, od fachowców z danej dziedziny (ekspertów) lub od tych, którzy mają większe doświadczenie. Rozważ …… jaki to ma sens dla Ciebie i w Twoim Życiu……

Po trzecie - Ludzie zawsze podejmują najlepszą decyzję jaka była im dostępna biorąc pod uwagę informacje jakie były im dostępne.

Jesteśmy AŻ i TYLKO Ludźmi. Możemy czegoś nie zauważać, nie wiedzieć, na coś w danym momencie Życia naszego nie zwracać uwagi – lub przeciwnie – zwracać. Czasem jesteśmy tak mocno i tak bardzo zaangażowani w swój „świat wewnętrzny” (np. problemy, potrzeby, stan zdrowia, oczekiwania, konflikty), że „nie widzimy” i bywa, że nie rozumiemy stanowiska, spojrzenia, „punktu widzenia” innych/drugiego człowieka. Możemy też – i zwykle tak bywa – postrzegać siebie, to jak wyglądamy, co i jak robimy i jak się zachowujemy tylko i wyłącznie z naszego wewnętrznego oglądu. A przecież każdy spotkany przez nasz człowiek ma swoje postrzeganie, rozumienie, odczucia, skojarzenia, wiedzę, doświadczenia i jest ono – UWAGA – kompletnie INNE od naszego. Rozważ skutki/konsekwencje powyższego w TWOIM ŻYCIU. I jest jeszcze jeden obszar tej zasady. Nasze decyzje z przeszłości i w teraźniejszości. Warto je uznać, zaakceptować, rozpoznać i docenić. Działałaś/Działałeś, w danej sytuacji na podstawie tych informacji jakie wtedy posiadałaś/posiadałeś. Popełniamy błędy! A jakże. To bardzo ludzkie jest, że tak to ujmę. Z mojego punktu widzenia – ważne jest, nie żeby ich nie popełniać, a żeby nie popełniać w kółko tych samych! I uczyć się na wszelkich przeszłych porażkach, trudnych sytuacjach i błędach. Bo jak inaczej możemy dojść w Życiu naszym do najlepszej wersji, najlepszej jakości naszego Życia…… Jakieś pomysły?

Po czwarte - Za każdym zachowaniem stoi pozytywna intencja.

Postrzegam tą zasadę jako najbardziej wymagającą i formę wyzwania w Życiu Nas Ludzi. No bo jak to – możesz zapytać – za Jej/Jego wrednym zachowaniem? Za plotkami? Za zwolnieniem? Za postępowaniem „wrednych” sąsiadów? Irytującymi, „głupimi” z naszych punktów widzenia sposobami zachowania jakiegoś drugiego człowieka/innych ludzi? ANO TAK WŁAŚNIE! Rozważ…. informację, że intencja nie jest Twoja i Ty jej nie znasz/możesz nie znać. Możesz mieć swoje domysły, interpretacje (nadinterpretacje przeważnie J), oceny, osądy. I są one TYLKO i WYŁĄCZNIE TWOJE. Inny człowiek (czyli NIE TY) ma swoje, inne, i takie, które mogą kompletnie różnić się od Twoich. Zatem – TAK – za każdym zachowaniem stoi pozytywna intencja. Za Twoim – TAKŻE. Skoro dajemy sobie prawo do pozytywnych intencji to przyznajmy takie samo i to prawo wszystkim innym. Proste. I może nie być łatwe z tytułu naszych wyobrażeń, imaginacji, własnych wartości, zasad, stereotypów, poglądów, którym hołdujemy i perspektywy własnego Życia i naszych doświadczeń (unikatowych, że przypomnę). No to może czas najwyższy zacząć wprowadzać tą zasadę do życia codziennego, do kontaktów z bliskimi i z tymi mniej nam znanymi ludźmi, spotykanymi w urzędach, na ulicy, na przystankach, w kinie, w kolejnej lub nowej pracy. W książeczce Miguela D. Ruiza pt.: „Cztery umowy” autor piszę o czterech podstawowych zasadach bardzo ułatwiających nasze, ludzkie Życie. Dwie z nich mają odniesienie do czwartej ww. fundamentalnej zasady coachingu. „Nie bierz nic do Siebie” i „Nie zakładaj niczego z góry” J. Rozważ co to może Ci dać?

Po piąte - Zmiana jest nieunikniona.

Taaaaaaak. Głównie chodzi o zmiany wewnętrzne – one nam towarzyszą przez całe nasze Życie. Z kolei – te zewnętrzne jak udział w różnych wydarzeniach, projektach, szkoleniach, stażach, spotkania innych ludzi, nauka, doświadczanie, podejmowanie pracy, zmiana pracy, i wiele, wiele innych – nadejdą - tak czy inaczej. Dziś lub jutro J. Możemy wypierać świadomość o nich, możemy się im opierać, walczyć, buntować się. One – ZMIANY – i tak nadchodzą i nadejdą. Pomyśl przez chwilę – z perspektywy dnia dzisiejszego – co, kiedy i jak zmieniało się w Twoim Życiu. I….. uśmiechnij się życzliwie do Siebie. Bo tak już JEST. I takie JEST ŻYCIE. ZMIENNE. NIEUNIKNIONE. CIEKAWE. INSPIRUJĄCE. ZASKAKUJĄCE. I CZASEM JEST DLA NAS WYZWANIEM. To może czas już jest aby „płynąć” z prądem „Rzeki Życia” i dać się poprowadzić tam dokąd Nasze Mądre Życie płynie. Bo wiesz…… „pod prąd” jest kapkę trudniej…. J.


I na zakończenie, dla przypomnienia, bo praktyka czyni Mistrza/Mistrzynię informacje dotyczące coachingu – ogólnie - według The International Coach Federation (ICF):

KIM JEST KLIENT
Indywidualnym klientem coacha nazywamy osobę pragnącą osiągnąć jedne z poniższych celów: polepszenie osiąganych wyników, usprawnienie procesu uczenia się, zwiększenie satysfakcji.
Klient nie poszukuje emocjonalnego ukojenia ani ulgi od problemów natury psychologicznej. Osoba korzystająca z usług coacha może z jego wsparciem zainicjować działania mające na celu osiągnięcie wybranych przez siebie celów.

W JAKI SPOSÓB REALIZUJEMY USŁUGĘ
Coach i jego klient przygotowują wspólnie harmonogram spotkań oraz ustalają sposoby komunikowania się.

RELACJE W COACHINGU
Relację coacha z klientem można określić jako partnerską. Coach nie podchodzi do klienta z pozycji eksperta, autorytetu czy osoby uzdrawiającej. Coach i klient wspólnie ustalają cel, format i oczekiwane wyniki ich pracy. Klient nie zrzuca odpowiedzialności za powyższe na coacha ani też coach nie decyduje się na podjęcie pełnej odpowiedzialności za efekty procesu. Stąd kluczowa jest chęć i praca wykonywana przez osobę, która bierze udział w coachingu indywidualnym.

WYNIKI
Coaching ma na celu podniesienie wyników działania klienta, jak również usprawnienie jego sposobu uczenia się, a tym samym podniesienia jakości życia.

RAMY CZASOWE
Coaching koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości. Nie analizuje on przeszłości czy wpływu minionych zdarzeń na obecne funkcjonowanie jednostki.

EMOCJE
Coaching zakłada, że klienci korzystający z usług coacha potrafią rozpoznawać, wyrażać i radzić sobie z własnymi emocjami.

ZWIĄZEK Z PSYCHOTERAPIĄ
Coaching nie jest psychoterapią i nie jest w stanie pomóc klientowi z problemami natury emocjonalnej czy poznawczej, nie zajmuje się pomocą psychologiczną i nie leczy zaburzeń.
Coaching natomiast może być stosowany równolegle z psychoterapią, lecz nie może być jej substytutem. Coaching korzysta z informacji o przeszłości klienta, aby ustalić jego obecną sytuację. Nie zakłada on jednak rozwiązania problemów z przeszłości w celu usprawnienia działań przyszłych.

PORADY
Czasami coach udziela rad, wyraża własne opinie lub sugestie. Zarówno coach jak i klient mają świadomość, że klient może zarówno przyjąć jak i odrzucić propozycje coacha, jako że to on sam ponosi odpowiedzialność za swoje czyny.

PROŚBY/PROPOZYCJE
Coach zachęca (prosi) klienta, aby podjął on działania w celu osiągnięcia swoich upragnionych celów. Prośba ta nie wynika jednak z chęci zdiagnozowania problemów klienta czy rozumienia jego przeszłości.

WIEDZA EKSPERCKA
Coachowie są ekspertami w tematyce procesu Coaching i mogą nie mieć specjalistycznej wiedzy na temat konkretnej dziedziny biznesu/obszaru życia. Jeśli coachowie posiadają wiedzę na temat konkretnych dziedzin, mogą z nich korzystać, aby prowadzić całość procesu. Nie wykorzystują jednak swojej wiedzy eksperckiej, aby dokonywać oceny, kierować lub tworzyć rozwiązania dla klienta.

RELACJE
Związek między coachem i klientem jest podstawą całości procesu coachingu. Coach i klient intencjonalnie budują relację, którą charakteryzuje rosnący wzajemny szacunek i zrozumienie. Taka relacja nie jest produktem ubocznym coachingu czy dodatkiem do całości procesu. Nie jest ona również związana z rezultatami, jakie osiąga klient.

UŻYWANIE INFORMACJI
Podczas coachingu informacje uzyskane od klienta są używane przez coacha jedynie w celu zwiększenia samoświadomości klienta czy ułatwienia mu wyboru sposobu działania. Te informacje nie są używane do oceny działań klienta ani nie są zamieszczane w żadnych raportach z wyłączeniem raportów przekazywanych samemu klientowi.

ZAKRES
Coaching może dotyczyć bardzo różnorodnych osobistych i zawodowych zagadnień. W relacji coachingowej klient wspólnie z coachem determinują zakres pracy. Zakres coachingu nie powinien być ograniczany do żadnej wąskiej dziedziny zastosowań.

WKŁAD W WYNIKI
W trakcie procesu coachingu wkład coacha wyraża się poprzez nieustające interakcje z klientem. Rola coacha nie polega na budowaniu rozwiązań czy wyników poza ustalonymi sesjami spotkań.

NIEUSTAJĄCY WPŁYW
Coaching został stworzony w celu zapewnienia klientom możliwości powiększenia ich zdolności do osiągania wymarzonych rezultatów i budowania w nich pewności siebie, co do ich naturalnych umiejętności. Ważne jest, aby klienci nie mieli poczucia, że mogą skutecznie działać jedynie, kiedy posiadają wsparcie coacha.


Bo wiesz….. Ty, Ja, Ona, On jest OK. Wszystko z Tobą, ze Mną, z Nią, z Nim jest w porządku…………….Jeżeli jednak uważasz inaczej to proszę zastanów się i rozważ O CO CHODZI CI W ŻYCIU TWOIM? CO DLA CIEBIE MA ZNACZENIE I Z JAKIEGO POWODU?

Małgorzata Żydło
Trener, coach